Den 1 juni i år togLissabons kommun gradvis i bruk 20 nya radarsystem för trafiksäkerhet/hastighetskontroll i staden, som ansluter sig till de 21 befintliga radarsystemen.

Under sex månader har mer än 230 000 förare bötfällts för fortkörning. Av dessa fick 213 405 böter för allvarlig hastighetsöverträdelse (genomsnittliga böter på 120 euro), 14 639 mycket allvarliga böter (genomsnitt 300 euro) och 2442 mycket allvarliga böter II (genomsnitt 500 euro).

Det totala antalet böter i de mycket allvarliga kategorierna var 17 081.