Diplomen fick endast stöd av de tre förslagsställarna och PAN avstod från att rösta, med röster mot från PS, Bloco de Esquerda, PCP och Livre.

Frågan hade delat parlamentet redan i onsdags, när initiativen diskuterades, med PSD, Chega och Iniciativa Liberal hävdade att den gratifikation som för närvarande endast gäller för statliga skolor är diskriminerande.

Till vänster PS, Bloco de Esquerda och Livre svarade att staten har ansvaret för att garantera en kostnadsfri och allmän obligatorisk utbildning och att den gör det genom den statliga sektorn, medan PCP anklagade förespråkarna för hyckleri för att de inte gjorde böckerna gratis för alla.