En "money mule" är en mänsklig kurir som används för att förhindra internationella penningöverföringar som härrör från kriminell verksamhet.

I ett uttalande förklarar myndigheten att denna operation mot penningtvätt genom "Money Mules", kallad EMMA8, genomfördes för åttonde året i rad och omfattade totalt 25 länder.

"Operation EMMA ('European Money Mule Action'), resulterade i att 2 469 personer greps totalt, att mer än 8 755 'penningmugglare' identifierades och att försiktighetsåtgärder vidtogs som gjorde det möjligt att undvika en förlust av 17 500 000, 00 euro", heter det.

På nationell nivå identifierades 262 personer som "penningmugglare", nio personer identifierades som rekryterare av "penningmugglare", 64 personer förhördes som tilltalade, 349 bankkonton identifierades för olagliga transaktioner, 90 utredningar inleddes, 262 brottsoffer identifierades och en egendomsförlust på mer än 4 500 000,00 euro fastställdes.