Värdet av stödet kommer att vara "proportionellt i förhållande till arbetsbelastningen", står det i ett uttalande från Sonae-gruppen.

"Detta är en gest som företaget tror kan bidra till att mildra de effekter som upplevs på levnadskostnaderna, vilket ger en bättre jul för alla, i det särskilt svåra sammanhang vi upplever".

Med tanke på att året "2022 har varit särskilt utmanande för portugiserna, vilket har påverkat hanteringen av familjebudgeten", säger MC att man under hela året "har förstärkt det interna paketet med ekonomiska och sociala förmåner för de anställda, med en årlig investering på mer än 10 miljoner euro".