Sedan bytte de till lördag eftermiddag med Finola Gibson och Luciano Delfini och det fortsatte tills Covid kom. Tyvärr gick Finola Gibson bort förra sommaren och Luciano flyttade och klubben har upphört.

Nu är det dags att donera intäkterna till lokala välgörenhetsorganisationer.

Summan på 500 euro har överförts till Support for Families och 350 euro till Aldeia Rias för återhämtning av vilda djur i Ria Formosa.

Vi vill tacka alla som spelade där och önskar dem lycka till i framtiden.

Kassören Jan Oosterling och hans fru Diny, Su Davis från Support for Families och Mary Vaughan.