De senaste två åren har bidragit mycket till att återupprätta köparnas förtroende för marknaden och ännu mer för säljarna. Vissa fastighetsförsäljare har sett sina investeringar fördubblas i värde, samtidigt som de har dragit nytta av själva huset eller av hyresavkastningen.

På vissa lyxmarknader har fastigheterna på det hela taget fortsatt att leverera stabila och förutspådda resultat, vilket bevisar deras värde som en säker hamn. Trots hög lönsamhet, låg risk och volatilitet kan vissa av de diffiektio- ner som marknaden har presenterat kvarstå under större delen av första halvåret 2023. Bristen på tillgängliga fastigheter och den höga efterfrågan kommer att kvarstå, vilket följaktligen kommer att fortsätta att påverka fastighetspriserna. Känslan verkar stämma överens med kollegor på andra lyxmarknader. Fastigheter i den lägre delen av prisspektrumet, cirka 900 000 euro till 4 miljoner euro, kan fortsätta att öka i värde, medan fastigheter i den högre delen av marknaden bör stabiliseras i värde, vilket redan har avspeglats under det sista kvartalet 2022. På samma sätt har vissa av de trender som märktes efter pandemin fortsatt. Höginkomsttagare (High Net Worth Individuals, HNWI) letar fortfarande efter sin chans att komma bort från det hektiska stadslivet eller att hitta en investering där det finns solsken 300+ dagar om året.

Fastighetsköparna söker lugn och ro i sina liv och i sina investeringar. På motsvarande sätt har man kunnat känna av en stor boom på marknaden när det gäller förvärv av fastigheter för statusen Golden Visa. Trots ändringar i bestämmelserna 2022 har investeringar i vad som klassificeras som "turistfastigheter" presenterats som en fantastisk inkörsport till fritt resande i Europa samt som en garanti för en säker och lönsam investering.

Detta fantastiska och unika hörn av jorden, som är den gyllene triangeln, har värderats enormt sedan starten för nästan ett halvt sekel sedan. Det har formats inte bara av dem som ledde och drev visionen framåt för att tillgodose denna nischmarknad, utan också av kunder och turister som återkommande väljer Algarve som resmål. Detta är ett av de stora motiven till varför intresset för att flytta eller investera i den gyllene triangeln har ökat enormt och kommer att förbli ett säkert kort.

Efter nästan 40 år i lyxfastighetsbranschen i Algarve är jag oerhört stolt över den enorma effort som alla i området har gjort för att visa upp en verkligt speciell region, som jag har delat med många kunder än i dag och hoppas kunna dela med många fler i framtiden.

För ytterligare information, vänligen ring +351 289 143 940 eller +351 912 287 989. Du kan också besöka www.oneselectproperties.com eller skicka ett e-postmeddelande till marketing@oneselectproperties.com