GNR uppger att de planerade inspektionerna kommer att äga rum på flera platser i landet, med huvudfokus på området kring auktioner och marknader och på anläggningar som säljer denna typ av produkter.

"Med hänsyn till att nyårsfirandet är en festlig tid då konsumtionen av fisk och musslor ökar, behöver de inrättningar som säljer dem ett större utbud, vilket potentiellt orsakar en ökning av flödena av dessa livsmedel".