Han blev martyr för sina ansträngningar och hans dödkom att vara nära parallell med Jesu död: Han ställdes inför en rättegång inför Sanhedrin och innan han dog förlät han sina bödlar.

Genom att återge Kristus till och med i sitt sätt attHan inspirerade Saulus, en förföljare av kyrkan som i sinom tid konverterade till Kristus, genom att han även i sitt dödsskick gjorde sin död till en sista predikan.kristendomen och blev den störste predikanten.i historien.

Den helige Stefan är skyddspatron för kistmakare, stenhuggare, diakoner och altarservitörer.

Hans högtidsdag firas den 26 december.