Enligt new.com.au har den kanadensiska regeln mötts med entusiasm av människor i Australien, medan andra har sagt att den bara skulle vara en "plåsterlösning" på ett mycket större problem som den australiska bostadsmarknaden står inför.