I en balansräkning för insatsen "Polícia Semper Presente: Festas em Segurança 2022-2023", som ägde rum mellan den 16 december och den 2 januari, uppger polisen för allmän säkerhet att i genomsnitt 49 gripanden gjordes per dag, totalt 886, nämligen 320 för rattfylleri under påverkan av alkohol, 225 för avsaknad av laglig behörighet att köra bil och 77 för narkotikasmuggling.

Enligt PSP beslagtogs också omkring 538 600 enskilda doser narkotika, främst cannabis, och dessutom följdes 109 arresteringsorder.

Under denna period genomförde PSP 129 inspektioner, som var särskilt inriktade på kommersiella inrättningar som säljer fyrverkerier, på grund av den stora efterfrågan och användningen under denna period.

Enligt PSP upptäcktes 37 överträdelser, varav 20 gällde överträdelser och bristande efterlevnad av de skyldigheter och regler som föreskrivs för ekonomiska aktörer, t.ex. innehav, transport och förvaring av pyrotekniska artiklar som strider mot gällande bestämmelser och användning av pyrotekniska artiklar som strider mot föreskrifterna i respektive etikett.

Efter inspektionerna beslagtog PSP mer än 25 600 pyrotekniska artiklar, cirka 19 kg sprängämnen och 25 vapen.

Under operationen genomförde PSP 1 683 inspektionsinsatser inom trafiksäkerhet, inriktade på säkerheten i nattliv och nöjesområden samt privat säkerhet.

När det gäller trafiksäkerhet inspekterade PSP cirka 58 455 fordon och registrerade mer än 10 800 överträdelser, och upptäckte 224 förare som körde under påverkan av alkohol och 1 089 fordon som cirkulerade på allmänna vägar utan inspektion. Dessutom registrerade PSP 276 administrativa överträdelser för avsaknad av obligatorisk försäkring, 128 för avsaknad av säkerhetsbälte och 220 för användning av mobiltelefon under körning, en av de främsta orsakerna till trafikolyckor.