APAT kräver därför att man så snart som möjligt når en överenskommelse, eftersom det förutom den skada som direkt drabbar våra företag och människor även skadar bilden av Portugal och de portugisiska hamnarna", säger föreningen.

Enligt sammanslutningen "kan man inte säga något med stor säkerhet, men vi uppskattar att en strejk med dessa egenskaper och dimensioner skulle kunna påverka den internationella handeln i landet med cirka 100-150 miljoner euro per dag".

APAT framhöll att "efter överdrivet straffande händelser för alla, från covid-19, kriget, inflationen och energipriset", förstår man att sektorn inte bör "vara ett tillägg till eventuella sociala kriser, orsakade av brist på grundläggande förnödenheter och ännu fler skäl för ytterligare prisökningar".

"Vid ett lämpligt tillfälle insåg vi att väloljade och rationaliserade försörjningskedjor är grundläggande för tillväxt och miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, och om vi alla är en del av försörjningskedjan måste vi alla ha den nödvändiga förståelsen för den betydelse vi har i processen och vi måste alla ha en mer försonlig ståndpunkt", försvarade han.

"Om strejkrätten är en arbetstagares rättighet och det förstår vi, förstår vi också att vi har rätt att vädja till det sunda förnuftet hos alla som är inblandade i denna process, från arbetstagare, hamnförvaltningar och förmyndarmyndigheter", avslutade APAT.

SNTAP (National Union of Port Administration Workers) har utlyst en flerdagarsstrejk som inleddes den 22 december och pågår till den 30 januari och omfattar hamnar på fastlandet, Madeira och Azorerna.