Det bör noteras att detta index baseras på uppgifter från Internationella luftfartsorganisationen IATA (International Air Transport Association).

Rankingen omfattar 199 pass och 227 olika resmål, enligt den information som släppts.

Det är ett index som uppdateras kvartalsvis och anses vara ett "standardreferensverktyg" för både medborgare och länder, vilket gör det möjligt att bedöma och klassificera ett visst pass.

Enligt uppgifter från samma konsultföretag ligger det globala resandet på cirka 75 % jämfört med nivåerna före pandemin.

De 10 mest kraftfulla passen år 2023 är följande:

  1. Japan (193 destinationer)

  1. Singapore, Sydkorea (192 destinationer)

  1. Tyskland, Spanien (190 destinationer)

  1. Finland, Italien, Luxemburg (189 destinationer)

  1. Österrike, Danmark, Nederländerna, Sverige (188 destinationer).

  1. Frankrike, Irland, Portugal, Förenade kungariket (187 destinationer).

  1. Belgien, Nya Zeeland, Norge, Schweiz, Förenta staterna, Tjeckien (186 destinationer).

  1. Australien, Kanada, Grekland, Malta (185 destinationer)

  1. Ungern, Polen (184 destinationer)

  1. Litauen, Slovakien (183 destinationer)

På motsatt sida är passen från Afghanistan, Irak och Syrien bland de minst kraftfulla, enligt uppgifter från samma konsult.