Vid seminariet "Aktiv rörlighet: Framtiden i säkerhet", som ägde rum i Lissabon och som anordnades av inrikesministeriet och den nationella myndigheten för trafiksäkerhet(ANSR), förklarade minister José Luis Carneiro att om man jämför de preliminära siffrorna för 2019 med siffrorna för 2022, så var det 11 400 färre olyckor, 15 färre dödsfall, 93 färre allvarliga skador och 5 255 färre lindriga skador.

Under 2019 inträffade 135 129 olyckor som orsakade 474 dödsfall, 2 301 allvarliga skador och 43 202 allvarliga skador.

Referensåret för övervakning av de mål som Europeiska kommissionen och Portugal har fastställt är 2019 eftersom det under 2020 och 2021 skedde betydande minskningar i vägtrafiken på grund av pandemin.

Jämfört med 2021 inträffade förra året 14 362 fler katastrofer, 69 fler dödsfall, 102 fler allvarliga skador och 3 730 fler lindriga skador.