Enligt SEF kan cirka 21 500 utlänningar automatiskt förnya sina uppehållstillstånd (AR) med hjälp av funktionen för automatisk förnyelse, som finns på SEF-portalens "personliga område".

En SEF-källa berättade för Lusa att 6 000 utlänningar med uppehållstillstånd för investeringsverksamhet, det så kallade gyllene visumet, som löper ut till den 31 mars, också kan få tillgång till denna funktion, eftersom det är första gången som denna typ av visum förnyas. AR kan göras automatiskt via internet.

Denna åtgärd för automatisk förnyelse av uppehållstillstånd, som varar i två år, kom till i juli 2020 på grund av Covid-19-pandemin, och mer än 200 000 automatiska förnyelser har genomförts.

"Medveten om svårigheterna har regeringen antagit åtgärder som gör att utgånget dokument, som rör vistelse på det nationella territoriet, kan fortsätta att betraktas som giltiga på det nationella territoriet fram till den 31 december 2023, och efter det datumet, efter bevis på schemaläggning, för dess förnyelse", nämner SEF också, och specificerar att alla dokument och invandrarvisum som har gått ut under tiden betraktas som giltiga fram till slutet av året.