"Vi föreslår att alla distrikt i landet från Coimbra till norr den 2:a strejkar alla tjänster och hela dagen, med en stor demonstration av lärare i Porto, och att alla lärare i Leiria-distriktet söderut strejkar den 3:e och att vi har en ny stor nationell demonstration här i Lissabon", säger Mário Nogueira.

Mário Nogueira uppgav att nästa förhandling med regeringen är planerad till onsdag och fredag, så att det under nästa vecka, "i hela landet, i alla skolor", kommer att vara en "vecka av sorg och kamp för yrket", med utplacering av "svarta band" i skolorna.

Fenprofs generalsekreterare tillkännagav också ett initiativ som han kallade "4D" och som består av "fyra dagar av demokratisk debatt för att göra läraryrket värdigt" den 23, 24, 27 och 28 i denna månad.


Relaterade artiklar: