Det land som Portugal säljer mest tjänster till är Storbritannien (7 miljarder euro).

"Den mest exporterade typen av tjänster är resor och turism, som står för nästan hälften av tjänsteexporten, med ett totalt värde på mer än 21 miljarder euro", står det i en publikation från Pordata som delas på Facebook.

När det gäller import av tjänster är Spanien det land vi köper mest från.