Cirka 500 personer av cirka 40 olika nationaliteter väntas. Flera ledare och företrädare för samhället samt nationella och kommunala ledare har bjudits in för att fira detta historiska tillfälle.

Riverside Cascais är en mångkulturell, icke-konfessionell kristen kyrka som officiellt grundades 1998 av dr Eddie J. Fernandes och hans fru Marta samt en kärngrupp av pionjärer från USA, Holland, Storbritannien, Sydafrika och Portugal. De första stegen togs som en liten huskyrka sommaren 1996 och under årens lopp har kyrkan mångdubblats i antal och i rik kulturell mångfald. Riverside Federation växte också till att omfatta kyrkor i Porto, Coimbra, Lissabon och Albufeira. Nyckeln till den stadiga tillväxten tillskrivs en grundprincip: i den väsentliga enheten, i den icke-essentiella mångfalden, i allas välgörenhet.

Inträdet till firandet är gratis, men ledarna ber om bekräftelse för att säkerställa att alla får plats när de firar hur en kyrka av utlänningar och medborgare har påverkat Portugal och världen genom sin kärlek och sina goda gärningar.

De veckovisa firandet av denna gemenskap äger rum i en hörsal som kyrkan köpt och renoverat på söndagar i Galerias O Navegador i staden Cascais. Den första gudstjänsten börjar kl. 9.00 och den andra kl. 11.00. Under veckan samlas människor i 33 livsgrupper från hus till hus i Oeiras, Sintra och Cascais.