Distrikten Bragança, Viseu, Guarda och Vila Real har en varning fram till kl. 09.00 på fredag på grund av fortsatt låga minimitemperaturer.

Dessa fyra distrikt har också en gul varning mellan kl. 14.00 på fredag och 15.00 på lördag på grund av prognoserna om snöfall på över 600/800 meters höjd.

Distrikten Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Castelo Branco, Coimbra och Braga kommer också att omfattas av gul varning mellan kl. 14.00 på fredag och 15.00 på lördag på grund av snöfall över 600/800 meter.

IPMA förutspår kallt väder fram till åtminstone helgen, med en sänkning av maximitemperaturen med mellan 5 och 10 grader Celsius på grund av en polär luftmassa.


Det förutspås också kraftiga vindar, särskilt på kustremsan och på höglandet, och tätare regnperioder på fredagen, som kan åtföljas av åska och hagel, vindar och isbildning och frost i landets inre.

På grund av IPMA:s prognoser utfärdade den nationella myndigheten för katastrof- och civilskydd(ANEPC) en varning till befolkningen, om riskerna för förgiftning genom inandning av gaser på grund av otillräcklig ventilation och bränder i hemmen till följd av felaktig användning av eldstäder.