Inrikesministeriet uppger att samarbetet mellan PSP och SEF har bidragit till att "garantera större effektivitet och ändamålsenlighet i kontrollförfarandena vid passage av luftgränser".

"Detta har bland annat resulterat i att den genomsnittliga väntetiden för passagerarna i gränskontrollområdet på flygplatserna mellan 05:00 och 07:15 har minskat till 42 minuter, en period som sammanfaller med ankomsttoppen av passagerare", enligt MAI.