Meddelandet gäller mellan 06:00 på söndag och 00:00 på måndag.

IPMA:s prognoser pekar på snöfall över 1 400/1 600 meter, med ackumulering över 1 600 meter, som kan "vara fem till tio centimeter i Torre-området", i Serra da Estrela.