New York (USA) är den mest populära platsen i världen för de superrika att äga ett första eller andra hem, enligt en rapport från dataföretaget Altrata.

Enligt Bloomberg, som stöder den nämnda rapporten, finns det 21 714 ultraförmögna personer i New York - de så kallade UHNW, som har en förmögenhet på minst 30 miljoner dollar (28,2 miljoner euro) - som äger en huvud- eller andrahandsbostad i staden. Mycket fler än i London (15 907) och Hongkong (15 175).

Los Angeles och Miami följer i topp fem, båda i USA, med 13 194 respektive 10 831 miljonärshemägare.

Det bör noteras att Monacos invånare är de som har störst sannolikhet att ha mycket rika grannar, eftersom en av 39 UHNW-personer är primärt bosatt eller har ett andra hem i stadsstaten.

I USA finns den högsta koncentrationen av superrika invånare (en av 67) i Aspen, Colorado.