Varningen ges i ett meddelande från ordföranden för Internationella narkotikakontrollorganet(INCB), Jagjit Pavadia, i början av organets årsrapport för 2022.

I studien anges att man har analyserat "i detalj denna trend bland ett litet antal regeringar" och konstaterat "att legaliseringen av cannabis kan ha många negativa hälsoeffekter, särskilt bland ungdomar".

Organisationen påpekar att den icke-medicinska användningen av drogen "strider mot den gemensamma narkotikakonventionen från 1961", som klassificerar den "som ett ämne med högt beroendeframkallande egenskaper".

Enligt rapporten har det i jurisdiktioner där cannabis har legaliserats för fritidsbruk skett en "ökad konsumtion" av ämnet, liksom en "ökning av hälsoeffekter och psykotiska störningar" och en "negativ inverkan på trafiksäkerheten".

"Den mest använda illegala drogen i världen"

"Omkring 4 % av den globala befolkningen, cirka 209 miljoner människor, använder cannabis (uppgifter från 2020)", vilket gör det till den "mest använda illegala drogen i världen", framgår det av offentliggörandet av rapporten, och det läggs till att "odlingen av växten har registrerat en tillväxttrend under det senaste decenniet" och att antalet användare "har ökat med 23 %".

Användningen av drogen varierar kraftigt mellan olika regioner, men "den är högst i Nordamerika, Oceanien och Västafrika".

INCB uppmärksammar också det faktum att legalisering leder till en "lägre riskuppfattning" av användningen och "är särskilt oroad över cannabisindustrins expansion", som marknadsför drogbaserade produkter "på ett attraktivt sätt för unga konsumenter", säger Jagjit Pavadia.

Å andra sidan betonar rådet att det finns "få tillförlitliga uppgifter om cannabislegaliseringens effekter för att dra meningsfulla slutsatser" och att "de olika modeller" som används gör det svårt att överföra datamängder från ett land till ett annat och förutsägelser om framgångar eller misslyckanden med en eventuell legalisering.

Därför rekommenderas att "effekterna av cannabisanvändning på individer och samhällen studeras ytterligare innan bindande långsiktiga beslut fattas".