I ett uttalande säger kommunen att kommunens samarbete med dussintals företag när det gäller att stänga gator för trafik, främja fritidsaktiviteter för alla åldrar och hålla informationsmöten om vikten av rörlighet i städerna bidrog till att priset kunde delas ut.

"Bland förbättringar i staden lyfter vi fram skolbussprojektet i skolor i kommunen, skapandet av cykelvägar, nya parkeringsplatser för cyklar, till exempel ett delat system, utbyggnaden av fotgängarområden och nya grönområden, moderniseringen av kollektivtrafikens flotta för elfordon, minskningen av hastighetsgränserna i skolområden, skapandet av förutsättningar för personer med nedsatt rörlighet och en säkrare väginfrastruktur", tillägger han.

För kommunalrådet Olga Pereira har kommunen gjort "ett mycket intensivt arbete för att förbättra rörligheten i Braga" och utmärkelsen "är ännu en stimulans för att fortsätta arbeta för en alltmer hållbar rörlighet, till förmån för en bättre livskvalitet för alla".

Olga Pereira framhöll kommunens engagemang för att skapa en bättre relation mellan människor, företag samt skolor och universitet genom hållbar rörlighet i städerna.

Olga Pereira underströk att cykelvägar byggs så att staden "har 25 kilometer dedikerade körbanor".

Investeringar i kollektivtrafiken, med inköp av 13 elfordon och 25 naturgasfordon, var ett annat av de ämnen som rådmannen tog upp, som tillade att ytterligare 30 elbussar kommer att köpas i år.