Vid presskonferensen efter mötet i det högre rådet för inre säkerhet, där den årliga rapporten om inre säkerhet (RASI) för 2022 analyserades, uppgav minister José Luís Carneiro att det förra året inträffade 130 102 trafikolyckor, vilket innebär en ökning med 14 855 olyckor jämfört med 2021 (+12,9 %).

Jämfört med 2019, eftersom 2020 och 2021 var år som präglades av begränsningar av trafiken på grund av

Covid-19-pandemi, var det 11 757 färre olyckor (-8,3 %), sade ministern för inrikesförvaltning.

Dessa uppgifter, som förekommer i RASI som kommer att överlämnas till republikens församling på fredag, visar också att 474 personer dog på vägarna 2022, 18,2 % fler än 2021, vilket motsvarar 73 dödsfall, men jämfört med 2019 var det 8,8 % färre, det vill säga 46 färre dödsfall, enligt tjänstemannen.

José Luís Carneiro sade också att olyckorna under 2022 orsakade 2 429 allvarliga skador, 5,7 % fler än 2021 (+132), och jämfört med 2019 var det 4,1 % färre.

Förra året drabbades 40 100 personer av lindriga skador i katastrofer, 11,8 % fler än 2021 och 10,8 % färre än 2019.