Moody's bibehåller en stabil prognos för det portugisiska banksystemet under de kommande 12-18 månaderna och anser att det är "globalt motståndskraftigt" i den nuvarande situationen med restriktiv penningpolitik.

Det finansiella kreditvärderingsinstitutet - som utfärdar kreditbetyg för sju portugisiska banker (CGD, BCP, Santander Totta, Novo Banco, BPI, Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo och Montepio) - förutspår att de portugisiska bankernas osäkra fordringar "ökar något eftersom inflationen urholkar hushållens och företagens budgetar och högre räntor ökar kostnaderna för skuldtjänsten".

Å andra sidan räknar man med att banksystemets lönsamhet kommer att öka, vilket återspeglar en ökning av räntorna på lån som är större än räntorna på inlåning. "Detta kommer att uppväga de ökade driftskostnaderna och de högre kreditkostnaderna".

Moody's utsikter pekar också på att stabiliseringen av de portugisiska bankernas kapitalkvoter kommer att bibehållas, eftersom ökningen av riskvägda tillgångar och utdelningar kommer att kompenseras av intern kapitalgenerering.

"Den stora och motståndskraftiga inlåningsbasen och de betydande likvida tillgångarna kommer att fortsätta att stödja bankernas likviditet och finansiering, vilket möjliggör en snabb återbetalning av lånen till Europeiska centralbanken (ECB)", tillägger han.