I

vårt omfattande samtal diskuterade vi olika aspekter av fenomenet oidentifierade flygfenomen (UAP

).

Här följer en sammanfattning av de viktigaste punkterna som vi berörde

:

Personliga erfarenheter och NARCAP:s grundande

Ted Roe berättade om sina erfarenheter av UAP-flygningar på Hawaii och hur dessa möten ledde till att han var med och grundade NARCAP. Han betonade organisationens uppdrag att tillhandahålla en säker plattform för piloter och flygpersonal som kan rapportera observationer av UAP utan rädsla för att bli förlöjligade eller få återverkningar på sin karriär. Ted nämnde också NARCAP:s samarbete med internationella organisationer, som den chilenska regeringen, för att analysera och dokumentera UAP-händelser

.

UAP-observationer och deras konsekvenser

I vår diskussion fördjupade vi oss i olika UAP-observationer som rapporterats av piloter och yrkesverksamma inom luftfarten. Dessa inkluderar möten med objekt som uppvisar anmärkningsvärd acceleration och manövrerbarhet och oförklarliga fenomen som "ljusklot". Ted lyfte fram hur dessa observationer utmanar vår förståelse av fysik och aerodynamik, vilket tyder på att vi fortfarande har mycket att lära om fenomenet.

Credits: Påstådd video av UAP i Noorindoo Australien, december 2022, många hävdar att det är en ficklampa/hoax

Felidentifiering och behovet av vetenskaplig analys

Under hela vårt samtal betonade Ted vikten av en grundlig vetenskaplig analys för att skilja äkta UAP-observationer från felidentifieringar eller konventionella flygplan. Han nämnde ett exempel där ursprungliga UAP-rapporter visade sig vara felidentifierade satelliter.

forskare kan vässa de mest spännande och oförklarliga fallen genom att genomföra rigorösa analyser och utesluta konventionella förklaringar

.

Stigma och yrkesmässiga risker

Ted och jag berörde stigmatiseringen och de yrkesmässiga riskerna med att rapportera UAP-träffar, särskilt för piloter och yrkesverksamma inom luftfarten. Han förklarade hur rädsla för förlöjligande eller återverkningar i karriären kan avskräcka personer från att berätta om sina upplevelser. Ted upprepade NARCAP:s åtagande att skydda anonymiteten för dem som rapporterar incidenter för att uppmuntra ett öppet utbyte av information

.

UAP:er och nationell säkerhet

Vi diskuterade de potentiella konsekvenserna för den nationella säkerheten av UAP:s.

Även om inte alla UAP:s utgör ett hot, ger den okända karaktären hos vissa observationer upphov till oro för luftrumssäkerheten och möjligheten att avancerad teknik hamnar i händerna på motståndare. Ted betonade behovet av större öppenhet och samarbete mellan nationer för att ta itu med dessa problem och öka den globala säkerheten

.

En ny australisk UAP-video

Under vårt samtal berörde vi en ny australisk UAP-video som Michael filmade i Queenslands outback

. I det

följande avsnittet av LehtoFIles kommer alla detaljer och en videoversion i högupplöst kvalitet att publiceras

.

Teds passion för att förstå UAP-gåtan var uppenbar under hela vår tid tillsammans. Genom att belysa komplexiteten och utmaningarna med att studera detta fenomen underströk vår intervju vikten av fortsatt forskning och samarbete för att finna svar

.

Sammanfattningsvis gav min omfattande intervju med Ted Roe värdefulla insikter i världen av oidentifierade flygfenomen. När vi diskuterade personliga erfarenheter, NARCAP:s roll och behovet av rigorösa vetenskapliga analyser blev det tydligt att detta ämne förtjänar seriös uppmärksamhet och undersökning. Samtalet om stigmatiseringen av UAP-rapportering och de potentiella konsekvenserna för den nationella säkerheten betonade ytterligare vikten av dessa frågor. Som före detta F-16-pilot är jag glad över att fortsätta utforska det okända och dela dessa tankeväckande samtal med världen

.

Vad tror du att fenomenet är? Vi älskar att höra från dig på The Portugal News!

Kolla in min YouTube-kanal LehtoFiles för mer innehåll.


Author

Chris Lehto, ex-F-16 pilot, and YouTuber, combines aviation expertise and passion for the unexplained to investigate UAPs. He founded the UAP Society, funding decentralised research into alien existence using NFTs.

Chris Lehto