"I Portugal upplever vi just nu en ganska bekväm situation eftersom arbetslösheten är historiskt låg. Vi befinner oss praktiskt taget i en situation med full sysselsättning, och i regionen, inte bara i Coimbra utan i hela den centrala regionen, är denna situation ännu mer synlig", sade han.

Ordföranden för IEFP:s styrelse, Domingos Lopes, underströk att full sysselsättning är mer synlig i den centrala regionen, där "det praktiskt taget inte finns någon arbetslöshet".

"Det råder faktiskt brist på arbetskraft för de behov som företagen har. Men detta är en bra situation".