En av läsarna av Portugal News delade manifestet, som belyser frågan om invandrare som "har lämnats i ovisshet eftersom SEF har slutat ge möten för familjeåterförening " . De flesta av dessa familjer har redan "tillräckliga inkomster" och har väntat "länge och ringt SEF varje dag, men de får ingen information eller svar".

Familjerna känner sig frustrerade över denna behandling, eftersom de flesta av dem är berättigade till familjeåterförening och har portugisiskt uppehållstillstånd. I noten klagar folk över de många samtal som görs till SEF bara för att få reda på att "det inte finns några tider tillgängliga i hela landet".

I meddelandet hävdas det att frågan "är en fråga om mänskliga rättigheter och bör behandlas som sådan", för även om invandring kan vara ett komplicerat ämne "kräver det överväganden från både folket och regeringen".

Portugal News kontaktade SEF angående situationen och fick exklusivt besked från SEF, via ett e-postmeddelande, att man "har mildrat konsekvenserna för planeringskapaciteten till följd av den mycket stora ökningen av ansökningar om uppehållstillstånd".

SEF nämnde att användningen av onlinefunktionerna kommer att göra byråkratin enklare och snabbare, och tillade att de under 2022 lämnades in cirka 96 000 ansökningar i olika frågor, inklusive familjeomgrupperingar, vilket motsvarade 9 432 processer.


Author

Deeply in love with music and with a guilty pleasure in criminal cases, Bruno G. Santos decided to study Journalism and Communication, hoping to combine both passions into writing. The journalist is also a passionate traveller who likes to write about other cultures and discover the various hidden gems from Portugal and the world. Press card: 8463. 

Bruno G. Santos