Mellan dagen innan nollmomsen trädde i kraft och onsdagen den 17 maj förra året har priset på den korg med nödvändiga varor och livsmedel som omfattas av denna åtgärd minskat med 10,96 euro. Korgen gick från 138,77 euro till 127,81 euro, vilket motsvarar en minskning med 7,9 %, enligt den redovisning som gjorts av den portugisiska konsumentskyddsföreningenDeco (Deco).

Det handlar om övervakningen av 41 av de 46 livsmedel - bland annat kalkon, kyckling, taggmakrill, kummel, lök, potatis, morot, banan, äpple, apelsin, ris, spaghetti, socker, mjölk, ost och smör - som sedan den 18 april är undantagna från mervärdesskatt enligt ett trepartsavtal mellan regeringen, distributionen och produktionen.

Saltat smör och långkornigt ris var de produkter som uppvisade de största priskorrigeringarna sedan nollmomsen trädde i kraft, med en nedgång på 2 % respektive 1 %. Å andra sidan fortsätter den största ökningen under samma period att ses för flytande yoghurt, vars pris steg med 14 %, följt av bröd utan skorpa (7 %) och tonfisk i vegetabilisk olja och broccoli (båda med prisökningar på cirka 6 %).