I ett uttalande sade IPMA att jordbävningen hade ett epicentrum cirka 16 kilometer sydsydost om Évora och registrerades klockan 05:40.

Denna chock kändes med maximal intensitet III/IV (modifierad Mercalli-skala) i kommunen Évora.


Jordbävningar klassificeras efter sin magnitud som mikro (mindre än 2,0), mycket små (2,0-2,9), små (3,0-3,9), lätta (4,0-4,9), måttliga (5,0-5,9), starka (6,0-6,9), stora (7,0-7,9), viktiga (8,0-8,9), exceptionella (9,0-9,9) och extrema (större än 10).