Totalt kommer det att finnas ytterligare 130 enheter, vilket kommer att ge marknaden ytterligare 15.149 rum, enligt uppgifter från konsultföretaget Lodging Econometrics(LE) och rapporterade av idealista.

Enligt rapporten är 1.776 hotellprojekt/266.901 rum på väg in på turistmarknaden i Europa:

Det bör noteras att före Portugal i denna ranking finns Storbritannien (340 hotell/47 551 rum), Tyskland (238 hotell/40 368 rum) och Frankrike (139 hotell/15 889 rum).

I en analys per stad drar LE-studien slutsatsen att de flesta av de hotell som kommer att öppna sina dörrar i Europa under de kommande 12 månaderna finns i London (90 enheter/15 393 rum). Därefter följer Istanbul i Turkiet (42 hotell och 7.360 rum), Düsseldorf i Tyskland (38 enheter och 7.080 rum) och Lissabon (35 hotell och 4.073 rum). Topp fem avslutas av Dublin, Irland (31 projekt och 5.873 rum).