Eduardo Godinho sade till Lusa att de analyser av havsvattnets kvalitet som utförts av den portugisiska miljöbyrån(APA) tyder på "mikrobiologisk förorening" i vattnet på den stranden, med den regionala hälsodelegaten som beordrade stranden att förbjudas att bada.


Samma källa sade att efter att ha fått informationen från hälsodelegaten hissade de maritima myndigheterna den röda flaggan på den stranden, som kommer att förbli tills nya analyser bekräftar att vattenkvaliteten återställs och inte utgör några risker för semesterfirarnas hälsa.


"Den röda flaggan hissades mitt på morgonen", sade kaptenen i hamnen i Faro och betonade att APA kommer att fortsätta att testa havsvattnet på stranden, som en del av den regelbundna testningen av kvaliteten på havsvattnet som den gör på portugisiska stränder.


Detta är det andra fallet av stränder som är förbjudna att bada i Algarve, efter att stränderna Vale do Lobo och Quarteira, i grannkommunen Loulé (Faro-distriktet), var föremål för samma åtgärd på tisdagen.


På onsdagen hävdes förbudet på dessa stränder.