Det är en stratovulkan som ligger begravd 2 km under Vadehavet. Nu har medborgarna i Friesland inrättat Stogef Foundation, som vill utveckla geotermisk uppvärmning för den närliggande staden Bolsward. Vatten skulle värmas upp av vulkanen och sedan pumpas över för att användas i fjärrvärmesystemen. Detta skulle värma upp 7 000 bostäder och bidra till den lokala övergången från naturgas.