Detta för att dra in oljepengar och finansiera diversifieringen av landets ekonomi innan fossila bränslen förlorar sin fördel gentemot energialternativ. Detta kan dock slå tillbaka: när priserna stiger till 3,82 dollar per gallon är de nära att förstöra efterfrågan, vilket beräknas uppnås vid 4 dollar.