FDI-transaktioner som genomfördes mellan januari och juni "motsvarade främst fastighetsinvesteringar som genomfördes av utländska medborgare i Portugal", förklarar tillsynsmyndigheten.

Investerare bosatta i europeiska länder bidrog mest till FDI i Portugal, med en investering på 980 miljoner euro, följt av investerare från Asien (512 miljoner) och Amerika (298 miljoner).

Å andra sidan ökade Portugals transaktioner för direktinvesteringar i utlandet (IPE) under första halvåret. De uppgick till 3,4 miljarder euro, vilket motsvarar en ökning med 73 % jämfört med första halvåret 2023.

"De investeringar som gjorts av företag inom el-, gas- och vattensektorn i företag som är bosatta på den europeiska kontinenten sticker ut", tillägger Banco de Portugal.