Av de 60 kontrollerade reservoarerna hade 11 en vattentillgång som översteg 80% av den totala volymen och 19 en vattentillgång som understeg 40%.

Enligt de uppgifter från SNIRH som finns tillgängliga i dag hade Barlavento (8,4 %), Sado (21,8 %), Arade (28,6 %) och Mira (31,8 %) de lägsta vattentillgångarna i slutet av augusti.

Lima-bassängen hade den största vattenvolymen, 86,3% av sin kapacitet, följt av Douro (79,6%), Cávado (78,7%) och Ave (76,9%).

Lagringarna i augusti 2023 per avrinningsområde var generellt sett högre än genomsnittet för augusti (1990/91 till 2021/22), med undantag för avrinningsområdena Sado, Guadiana, Mira, Ribeiras do Algarve och Arade.

Varje avrinningsområde kan motsvara mer än en reservoar.