Det är inte så att fransmännen är så dumma att de inte vet vad som är kött från döda nötkreatur och vad som är "växtbaserad biff", en etikett som har använts i franska stormarknader i minst 40 år.

Den franske jordbruksministern Marc Fesneau är nära att antyda att de är dumma när han talar om att "hjälpa kunderna med frågan om ärlighet och öppenhet", men alla vet vad han egentligen sysslar med.

Det handlar om att försvåra för industrin för falskt kött: om du inte kan säga "växtbaserad biff", hur ska kunderna då veta vad den är tänkt att ersätta?

Jo, dessa kunder är veganer, eller åtminstone människor som försöker minska mängden kött i sin kost. De förtjänar att bli förvirrade eftersom de förråder och undergräver köttindustrin. Låt dem köpa sin "växtbaserade X" och kvävas av den.

Regeringar spelar samma spel över hela västvärlden. Tidskriften "One Earth" analyserade USA:s och EU:s jordbrukspolitik 2014-2020 och fann att endast en tusendel av de offentliga medel som spenderades på att hjälpa kött- och mejeriindustrin gick till växtbaserade alternativ.

EU:s nötkreatursuppfödare får däremot minst 50 procent av sin inkomst från direkta statliga subventioner. "Djuruppfödningssektorns makt, både i USA och i Europa, och det politiska inflytande de har är helt enkelt gigantiskt", säger Dr Eric Lambin från Stanford University, medförfattare till studien.

Men förstår inte människor inom köttindustrin att köttproduktionen måste krympa drastiskt när klimatförändringarna accelererar? Att just nötkreatur står för nästan en tiondel av alla utsläpp av växthusgaser, mer än all annan livsmedelsproduktion tillsammans? Inser de inte att de är en "solnedgångsindustri"?

Det är klart att de gör. Inte din genomsnittliga boskapsuppfödare, naturligtvis: de flesta av dem förnekar det. Men teknikerna och cheferna för "Big Meat" - de transnationella företagen som Tyson Foods och Cargill (med huvudkontor i USA), JBS och BRF (Brasilien), Vion Food Group (Nederländerna) och WH Group (Kina) - vet exakt vad framtiden har i sitt sköte.

De vet att mänskligheten har lagt beslag på 40 procent av jordens landyta för sitt jordbruk (en ökning från 7 procent år 1700), tagit bort både träden och det mesta av det ursprungliga djurlivet och ersatt dem med våra egna grödor och livsmedelsdjur.

De vet att hälften av världens jordbruksmark används enbart för att odla mat till boskap. Ja, hälften. Och de vet att dessa nötkreatur rapar ut enorma mängder metan, den snabbast verkande växthusgasen.

De vet att trycket på att återföra den halvan av jordbruksmarken till naturen ("rewild it") kommer att växa och växa, eftersom det är det sista hoppet för att bevara en rimlig biologisk mångfald på planeten. När dessa aktivister till slut kommer överens med de människor som försöker minska utsläppen kommer nötkötts- och mejeriproduktionen att gå tillbaka - men frågan är när?

För Big Meat vet också att Big Oil lyckades fortsätta att göra enorma vinster i femtio år efter att de visste att det var kört. Det är först nu, äntligen, som de tvingas till en kontrollerad reträtt.

Redan 1977 förutspådde ExxonMobils forskare en global temperaturökning på 0,2 °C per årtionde om användningen av fossila bränslen fortsatte på den inslagna vägen. De förstod också vad det innebar för klimatet. Trots att de visste allt detta förde de ändå en kampanj av förnekelse och distraktion som förhindrade alla allvarliga åtgärder under ett halvt sekel.

Det var dömt att misslyckas i slutändan, och slutet närmar sig snabbt nu. Elfordon kommer att ta över, och fordon står för hälften av efterfrågan på olja. Men varje enskild högre chef inom oljeindustrin gör sin hög på tjugo år eller mindre, så generationer av dem har blomstrat medan slutet fördröjdes i det oändliga.

Big Meats högre chefer tänker utan tvekan också så, så var beredda på en lång förtalskampanj mot växtbaserat protein och dess mycket mer formidabla rival, "mat från luften" eller "jordbruksfri" mat, baserad på protein som produceras genom "precisionsfermentering", som inte kräver någon mark utöver det hårda underlag som bioreaktorn står på.

Men Big Meat kommer att förlora mycket snabbare, eftersom jordbruksfria livsmedel inte kräver någon mark utöver det hårda underlag som bioreaktorn står på, och de är nästan oändligt flexibla.

Denna framväxande industri kan koncentrera sig på djurfoder till en början för att bygga upp volymproduktion och få ner priset, men det är smaklöst protein av hög kvalitet som kan ges vilken konsistens och smak som helst som kockar kan tänka sig. Här kommer revolutionen. Igen.


Author

Gwynne Dyer is an independent journalist whose articles are published in 45 countries.

Gwynne Dyer