Brandlarmet kom kl. 21.50 på onsdagen och "uppstod efter ett problem med motorn i ett lätt fordon som stod på parkeringsplatsen", förklarade en källa från Matosinhos-Leça Volunteer Fire Department.

"[Motorn] exploderade och spillde olja på marken, och de heta oljeångorna och röken utlöste larmet", tillade samma källa och betonade att ingen förbränning inträffade.

Som en försiktighetsåtgärd avlägsnades kunder och anställda från det kommersiella utrymmet, och det betonades att de återstående butikerna i köpcentret inte påverkades.

Incidenten orsakade inga skador och situationen löstes snabbt, säger samma källa.