"Vi har redan tecknat avtal med Docapesca om att upplåta platsen i 50 år och vi håller på att inleda anbudsförfarandet för att bygga nya förtöjningsplatser", säger Isolete Correia, chef för Vilamoura Marina.

Utöver de 800 platserna för mindre fartyg kommer ytterligare 68 platser att byggas för yachter på mellan 20 och 40 meter.

Arbetet kommer att innebära att tre bryggor anläggs och ett av de större arbeten som ska utföras är muddring av området för att uppnå det djup på mer än fem meter som kommer att behövas för dessa fartyg.

Enligt Isolete Correia kommer de nya kajplatserna att göra det möjligt att ta emot yachter som för närvarande korsar Algarve utan att ha någon plats att stanna på, eftersom det inte finns någon marina som kan ta emot dem från Medelhavets inlopp till Lissabon.

"Det nya utrymmet kommer att ge ännu mer köpkraft till Vilamoura och vi hoppas att det kommer att innebära en ökning med 50% av marinans nuvarande affärsvolym", berättade John Calvão, ansvarig för den fond som förvaltas av Arrow Global, som äger Marina de Vilamoura, till Lusa.

Administrationen av Vilamoura Marina uppskattar att byggandet av den framtida expansionen kommer att påbörjas i år.