Utställningen "Transformação" visar konstverk skapade av Ana Rita de Albuquerque, Filipa Won, Graça Paz, Guida Fonseca, Maria Pratas, Rita Teles Garcia, Rita Sevilha och Vasco Águas.

Termen "Transformação" (feminint substantiv, portugisiska för omvandling) syftar på en gradvis process för att förändra tillstånd eller villkor, eller evolution. Transformação är en utställning som erbjuder en djup reflektion över textilens mångsidiga universum och utforskar dess olika former och tillvägagångssätt. Den belyser också det växande erkännandet av textilkonst som en samtida konstform. Grupputställningen är inspirerad av ett citat från Anni Albers, som handlar om konsten att väva.

"Vävning är ett exempel på ett hantverk som är mångsidigt. Förutom ytkvaliteter, som skrovlig och slät, matt och glänsande, hård och mjuk, ingår även färg och, som det dominerande elementet, textur, som är resultatet av konstruktionen av vävnader. Som alla hantverk kan det sluta med att man producerar användbara föremål, eller så kan det höjas till konstnivå."

Vi, som konstnärliga individer, är fast övertygade om att begreppet transformation [transformação] spelar en avgörande roll i vår kreativa process. Vår strävan att upptäcka den stora och invecklade textilvärlden, inklusive dess olika tekniker, material och processer, har övertygat oss om att de är det mest konstruktiva sättet att uttrycka sig själv. Vi är medvetna om att transformation, i alla dess former, är en viktig och konstruktiv del av vår tillväxt och utveckling som konstnärer.