"Detta är provisoriska åtgärder, de är inte en långsiktig lösning på bostadsproblemet", sade IMF:s chef för Europa, Alfred Kammer, i en intervju med Lusa i Bryssel i samband med fondens årsmöte.

Efter att den portugisiska regeringen i slutet av september godkände en ny mekanism för att garantera stabilitet för familjer, förlängde räntesubventionen och förlängde upphävandet av återbetalningsprovisioner, påpekade IMF-chefen att "det är utbudet av bostäder som måste öka och det innebär sociala bostäder, [...] men bostäder mer generellt".

"Detta återspeglas också i hyror och hyrespriser där människor helt enkelt utesluts från bostadsmarknaden och särskilt påverkar unga människor och stadsbor", tillade Alfred Kammer, när Lusa frågade om dessa initiativ.

När det gäller de tillfälliga åtgärder som antagits, "med tanke på de ökade räntorna och stressen på vissa bostadslån, är vårt råd att dessa åtgärder bör vara tillfälliga och bör riktas till familjer i nöd".

"Regeringen [måste] skydda de utsatta, men samtidigt måste den vara mycket medveten om budgetkostnaden för dessa initiativ", betonade han.