58% av de tillfrågade tror att de personligen har stött på vilseledande eller falsk information på nätet/sociala medier som genererats av AI. 71 % säger att regeringen inte kommer att kunna reglera detta på rätt sätt.