I ett uttalande klargör IPMA att öarna i den östra gruppen (São Miguel och Santa Maria) kommer att vara under en gul varning mellan 06:00 midnatt på grund av "ibland kraftig nederbörd, åtföljd av åskväder."