Landet kommer också att finansiera två stora aktiviteter vid Nord- och Sydpolen, bland annat en Polar Pod-expedition med ett utsläppsfritt fartyg för att utforska Södra oceanen och återuppbyggnaden av den vetenskapliga forskningsstationen i Antarktis.