Den genomsnittliga hyran för kontrakt som undertecknades mellan 2017 och 2021, vilket representerar majoriteten av den portugisiska marknaden, var 440 euro. I kontrakt som undertecknades fram till 1990 var den genomsnittliga hyran 137 euro.

Enligt Público, som citerar studien "Housing Rental in Portugal" (20 november 2023) från Institute of Housing and Urban Rehabilitation (IHRU), fanns det 2021 922 810 gällande hyreskontrakt, varav 151 620 hade undertecknats 1990 (mer än 16 % av det totala antalet). I dessa kontrakt var den genomsnittliga hyran 137,7 euro per månad, ett värde som stiger till 164,46 euro när det gäller Lissabons storstadsområde (AML). Det bör noteras att majoriteten av kontrakten hade hyror på mindre än 200 euro per månad, och endast 21 % av kontrakten hade hyror över detta värde.