"Om det inte vore för den fortsatta tillväxten av turismen, som är en av de få sektorer i Portugal vars politik inte genomgår betydande förändringar trots regeringsbyten, skulle den portugisiska ekonomin förmodligen vara i stagnation."

Denna idé delades av den tidigare vice premiärministern Paulo Portas, som var en av talarna som deltog i den 16: e nationella kongressen för Heavy Passenger Transport Association(ARP), som ägde rum i Braga förra helgen och rapporterades av Publituris.

Paulo Portas talade till cirka 200 ARP-medlemmar, varav några är kopplade till turisttransporter, och delade med sig av några reflektioner om geoekonomiska och geopolitiska trender som kan påverka persontransportsektorn, turismen och den portugisiska ekonomin i allmänhet, och betonade vikten av turism som en av de främsta orsakerna till den nationella ekonomins tillväxt på 2% i år, över den europeiska ekonomin. "Turismen är på väg att bidra till 20 % av Portugals BNP. Det är helt extraordinärt", kommenterade han.

Paulo Portas anser att utländska turister som besöker Portugal bör behandlas väl. "Vi är inte rika och det är inte särskilt intelligent att kickstarta skapandet av rikedom", hävdade han och tillade att sektorns tillväxttrend kommer att fortsätta: "Turismen fortsätter att öka och det finns inget som tyder på motsatsen, såvida det inte blir en global kris."