Enligt statistik om transportverksamhet, som publicerats av National Statistics Institute(INE), under tredje kvartalet, rapporterar CNN Portugal "53,2 miljoner passagerare reste med tåg (+19,1%; +12,8% under andra kvartalet 2023)", vilket motsvarar en ökning med 15,3% jämfört med kvartalet 2019, före pandemin.

Tunnelbanan transporterade 63,7 miljoner passagerare under den perioden, en ökning med 16,2% jämfört med föregående år (den hade ökat med 18% under andra kvartalet) och en minskning med 1,8% jämfört med samma kvartal 2019.

När det gäller flygplatser hanterades 20,9 miljoner passagerare mellan juli och september, vilket motsvarar en tillväxt på 13,1% jämfört med samma period 2022 (+14,9% under det andra kvartalet; +11,3% jämfört med det tredje kvartalet 2019).

Under den analyserade perioden ökade passagerartransporterna på floder med 19,9% jämfört med tredje kvartalet förra året (+18,7% under andra kvartalet 2023), till 7,4 miljoner passagerare och ökade med 4,1% jämfört med samma kvartal 2019.

När det gäller godstransporter skedde en ökning med tåg (+2,3%) och minskningar med båt (-5,6%), flyg (-6,1%) och väg (-10,9%).

Jämfört med samma kvartal 2019 ökade godstransporterna med flyg, båt och tåg (+1,4%, +2% och +0,8%, i samma ordning), medan vägtransporterna minskade (-16,6%).