De fann att personer som mest satt på jobbet hade en 16 procent högre risk att dö av någon orsak och en 34 procent högre risk att dö av hjärt- och kärlsjukdomar.