Upp till 2 000 vildsvin ska slaktas i Norge enligt en plan som lagts fram av landets livsmedelssäkerhetsmyndighet och miljöbyrå.