Benediktinerabbedissa, även kallad Eustreberta. Hon föddes 630 som dotter till greve Palatine Badefrid och S:t Framechildis, nära Therouanne i Artois, Frankrike. Inför ett oönskat äktenskap gick Austreberta till St Omer, som gav henne slöjan, symbolen för den invigda jungfrun. Hon övertygade också sin familj om att hon hade en sann kallelse.

Credits: PA; Författare: PA;

Austreberta gick in i klostret i Abbeville, Port-sur-Somme. Med tiden valdes hon till abbedissa och hjälpte till att reformera klostret i Pavilly. Hon var berömd för sina visioner och mirakel.